ЗАПОЗНАЙ СЕ С НАШИЯ ЕКИП

Най-ценният капитал на Palms Royale Sofia са неговите служители. Комплексът осигурява работни места на над 400 души. При нас работят можещи и знаещи специалисти с дългогодишен опит в областта на игралния бизнес, ресторантьорството и клиентското обслужване. Мениджърският екип е една от причините Palms Royale Sofia да се наложи като лидер в развлекателната индустрия.

Мениджмънт

КОИ СМЕ НИЕ

Ангел Ирибозов

Демокан Едис

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

demokan.edis@palmsroyalesofia.com

Ангел Ирибозов

Айгарс Юргеланс

МЕНИДЖЪР „ГЕЙМИНГ ОПЕРАЦИИ“

aigars.jurgelans@palmsroyalesofia.com

Ангел Ирибозов

Ангел Ирибозов

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

angel.iribozov@palmsroyalesofia.com

Специалисти "Клиентско обслужване"

Рами Обейд

Далила Неджар

МЕНИДЖЪР „ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ“ И МЕНИДЖЪР „РЕЦЕПЦИЯ“

dalila.nadjar@palmsroyalesofia.com

Демокан Едис

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Айгарс Юргеланс

МЕНИДЖЪР „ГЕЙМИНГ ОПЕРАЦИИ“

Г-н Айгарс Юргеланс има над 30-годишен опит в интегрирани казино и курортни операции в Европа и Близкия Изток на ключови ръководни позиции, свързани с Казино каса, Слот и Жива игра, Организиране на групи и анализи През последните седем години той е работил в Кипък и Украйна като Player Development Manager, Казино мениджър и Генерален Мениджър. Учил е Бизнес Администрация в International Black Sea University, Физика и Математика в University of Latvia и има дълбоки познания в серия специализирани казино и хотелски софтуери (Fidelio; eFloor; Octavian, Logismos, DRGT, Advansys Nexio, CMS and others). Свободно говори Английски, Латвийски, Руски и Турски. Г-н Айгарс Юргеланс е квалифициран във всички оперативни аспекти на големи проекти и успешно е представлявал позицията на Генерален мениджър във всички казина, с които е работил.

Ангел Ирибозов

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР

Председател на Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия и Финансов директор на Palms Royale Sofia. Господин Ирибозов заема висши управленски длъжности в различни дружества в игралния сектор. Бил е на различни управленски постове във водещи български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании. Консултирал е много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и среден бизнес. Бил е Член на Управителния съвет и Комисията по квалификация на Българско Актюерско Дружество. Магистър по Инженерни науки, Приложна математика в Технически университет София. Магистър по Актюерски науки в City University London, с диплома по Международни икономически отношения. Член на съвета по качеството на Висше училище по застраховане и финанси.

Далила Неджар

МЕНИДЖЪР „ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ“ И МЕНИДЖЪР „РЕЦЕПЦИЯ“

Рецепция и „Връзки с клиенти“ мениджър „Рецепция“ в Palms Royale Casino Sofia има над 15 години опит в туризма и в обслужването на клиенти в региона на Близкия изток. Бивш изпълнителен директор по продажбите в петзведен хотел в Катар. Контракт мениджър и оперативен мениджър в „First Tours” и „Sunday Tourism”, за Habtoor Grand JBR в Дубай. Далила е работила в Дубай през последните седем годими в хотели като Rixos Premium JBR, Hilton The Walk JBR, Double Tree на Hilton Business Bay. Далила е едновременно усърдна и целеустремена в постигането на най-доброто клиентско обслужване, отдадена напълно на нейната професия. Нейното умение да говори свободно български, френски, английски, арабски и руски и помага в общуването с всеки един от нейните гости.